Lạc Tiên

Lạc Tiên

Người ta thường nói "Sức khoẻ là vàng" nhưng tôi không cho là vậy. Theo tôi "Sức khoẻ còn quý hơn cả vàng" vì thực tế, có những lúc bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh ngàn vàng cũng không mua được một ngày sống khoẻ. Vì vậy, hãy bảo vệ sức khoẻ của mình, ngay từ BÂY GIỜ!

Page 1 of 10 1 2 10

Đề xuất cho bạn

Đừng bỏ lỡ